Innlegg Currently viewing the category: "Mur og tegl"

Her fikk vi oppdraget å mure opp en stor driftsbyggning/låve i Rygge. Selve bygget er på 24 x 10 meter i 1 1/2 etg. Vi murte opp vegger i Leca Isoblokk og støpte en murkrone i Leca U-blokk på toppen. Deretter fikk tømrerne jobben med sette opp takstoler og forankre…(Read More)

Her fikk vi oppdraget med å pigge av gammel puss og pusse på nytt nytt og reparere en god del detaljer. Huset hadde sjarm, og potensiale, men manglet en fin fasade som en slik praktvilla fortjener. Huset var preget av at taket og beslag ikke var tette slik at det hadde kommet inn vann på…(Read More)

Dette var en del av en mer omfattende jobb på en enebolig i Ski. Boligen ble bygget på 70-tallet i Siporex-mur (porebetong) og kledd med enkelte felter med trekledning. Kunden ønsket å etterisolere huset med 10 cm EPS og pusset med armert puss-system. Dessuten ønsket han å fjerne all kledningen for å få ett litt…(Read More)

Vi fikk oppdraget som utførende på betong og jernbinding på Ullerud bro på oppdrag fra Norpox Rehab AS som hadde vunnet anbudet for riving og oppføring av ny kjørebro på i Ullerudveien i Auskog/Høland i Akershus. Arbeidet var delt i 3 steg: – Forskaling, jernbinding og støping av 2 stk…(Read More)

Kunden hadde i en tid lett etter noen til å etterisolere sin vertikaldelte enebolig på Mortensrud. Etter en ganske grundig anbudsrunde ble vi valgt til å utføre jobben. De ønsket å etterisolere med 10 cm EPS isolasjon, med armert systempuss, og sluttpuss i gjennomfarget STO Lotusan puss…(Read More)

Her skulle kunden etterisolere ett murhus fra 30-tallet hvor murpussen var begynt å bli dårlig. De ønsket å få ett varmere og penere hus. Etter kundens ønske ble profilene strammet opp, slik at huset fikk ett litt mer moderne preg…(Read More)

Ny pipe i telgsten

Reparasjon av teglstenspipe

by

Denne jobben var en del av en større jobb hvor kunden fikk byttet taksten og vi isolerte huset utvendig. Dette dreide seg om reparasjon av 2 stk telgsteins/teglstens-piper…(Read More)

Utvendig isolering av murhus

by

Denne jobben var en del av bygging av ett helt hus i Celcon porebetong, hvor det var mest hensiktsmessig med utvendig isolering. Utvendig isolering gir dessuten også bedre isolerings-effekt enn innvendig…(Read More)

Støttemur på 36 meter og maks høyde på 3 meter

Dette var en del av en større jobb vi nylig har gjort ferdig. Denne posten omhandler delen med støttemur. Med høyde opptil 3 meter. (Flere bilder kommer…(Read More)

Leca-pipe klar til å sette inn peis

Muring av Leca pipe

by

Her skulle vi mure opp en Leca-pipe gjennom 2 etasjer og ut på tak. Samt klargjøre for innsetting av peis. Blikkenslageren fikset beslag på pipen etter at vi var ferdige med vår jobb…(Read More)

Ferdig pusset mur - murpuss

En helt enkel jobb, men bare når man kan det. Skal resultatet blir bra så må man vite hva man gjør ellers blir overflaten lett skjev og buklete. Bildene viser før og etter…(Read More)

PageLines