Reparasjon av teglstenspipe

Ny pipe i telgsten

På denne jobben skulle kunden ifbm bytte av takstein også få nye pipehatter i blikk. Men det viste seg at pipene var i så dårlig forfatning at de sto i fare for å kollapse. Derfor måtte de repareres før pipehatter ble satt på.

Den ene pipen tok vi ned 3 skift/høyder med teglsten, og murte det opp på nytt. Deretter pusset vi pipen med murpuss på både inn og utsiden for å gjøre den ekstra sterk.

Den andre pipen var i så dårlig forfatning at vi praktisk talt kunne ta den fra hverandre uten verktøy og rett og slett plukke den ned for hånd. Denne pipen måtte derfor mures opp igjen helt fra innvendig og opp på nytt igjen over taket. Det ble også her pusset både innvendig og utvendig for ekstra styrke etter ønske fra eier.

Pipehattene ble satt på av ekstern blikkenslager etter vi var ferdig med vår jobb.