Hva gjør en Tømrer

En tømrer favner over flere fagområder, men for kort kan det sies at tømreren er grovarbeideren innen snekkeryrket og jobber mest med de tyngre oppgavene.
En tømrers hverdag består av blant annet:

– Oppsett av reisverk til hus

– taktekking/taklegging

– Oppsett av grunnmur

– Forskaling

Kort sagt de fleste jobbene med å bygge ett hus frem til taket er på plass. Dette er i alle fall definisjonen fra gammelt av, men i senere tid er grensene mellom snekker og murer litt mer hvisket ut. En tømrer jobber fortsatt i hovedsak med utvendige arbeider, men har også gode kunnskaper i innvendige snekkerarbeider.