Innlegg Currently viewing the category: "Råd og vink"

Høyesterett har nå slått fast at kjøpere av svarte tjenester kan risikere fengselstraff. En hytteeier fra Stavanger ble dømt for medvirkning til svart arbeid ved å kjøpe svarte tjenester. Han fikk 21 dagers ubetinget fengsel i Høyesterett…(Read More)

PageLines