Utvendig isolering av murhus

Utvendig isolering av nytt murhus i porebetong/ Celcon

Her skulle ett helt nytt hus i porebetong isoleres med 10 cm tykke EPS plater utvendig på huset. Porebetongen i seg selv er isolerende, men for å møte krav fra myndighetene som var på vei så ble det isolert med 10 cm utvendig.

Materialene som ble valgt var EPS-plater på 10 cm ble limt fast til murveggen med byggklister, og sikret med fasadeplugger som ble dekket til med isopor-rondeller for å unngå kuldebro gjennom fasadepluggene.

Deretter påførte vi grunnpuss på isoporen og deretter la vi inn glassfiberarmering i dette laget. Alle hjørner og innsmyg ble dessuten ekstra armert med spesielle hjørnevinkler i glassfiber.

Deretter pusset vi hele huset med enda ett lag med grunnpuss, og deretter brukte vi Sto Lotusan sluttpuss. Dette er en ferdig gjenomfarget sluttpuss med vannavstøtende effekt.

Resultatet ble meget bra og like holdbart som ett vanlig pusset murhus.