Murpuss av gammel villa i Jugend-stil

Her fikk vi oppdraget med å pigge av gammel puss og pusse på nytt nytt og reparere en god del detaljer. Huset hadde sjarm, og potensiale, men manglet en fin fasade som en slik praktvilla fortjener. Huset var preget av at taket og beslag ikke var tette slik at det hadde kommet inn vann på innsiden av pussen slik at det hadde fått frostspreng og vannskader på innsiden. Dette gjorde både at de hadde fått vannskader inne, og på store områder av ytterveggene hadde murpuss falt av fasaden.

Dermed ble det samtidig med vårt arbeide, gått igang med å legge nytt tak i skifer og nye beslag/takrenner på taket.

Etter som arbeidet med pigging/rivingen av den gamle mur-pussen fremskred, ble det mer og mer klart at villaen hadde fått større skader pgra  innslipp av vann fra tak/blikk ved tak, en hva som var mulig å avdekke ved befaring i forkant.
Dette innebar dermed også at arbeidene ble mer omfattende enn først antatt. Dette var imidlertid ikke noe som kom som en overraskelse på kunden, og de hadde blitt gjort kjent med at det var sannsynlig at dette var tilfelle. Dermed var vi og kunden forberedt på at det kunne være verre enn det som var synlig, men at det var så omfattende som det viste seg å være var jo allikevel kjedelig.  Vi pigget av det aller meste av murpussen, men deler av pussen var under årenes løp blitt erstattet av betong/blandingspuss som satt som støpt. Dette innebar at hvis vi skulle få av den delene av pussen ville teglstenen mest sannsynelig knuses før pussen på utsiden. Det ble dermed i dialog med kunden besluttet å kun fjerne malingen med malingsfjerner på disse stedene. Dette fordi vi ikke klarte å finne ut hva slags maling som var brukt på huset og dermed ikke kunne garantere heft nok til at pussen ble sittende med mindre vi brukte kjemikalier for å få vekk topplaget.

Vi måtte også en del steder spekke de gamle fugene i mursteinen for at de ikke skulle rase ut.

Karnappen ved innkjørselen viste seg å være den delen som det var verst stelt med. Der måtte vi rive hele dekket og bæringen over vinduene, dette fordi betongen ramlet nesten ned av seg selv når vi begynte å pigge pussen. Det viste seg også at armeringen i hele karnappen var mer eller mindre helt spist opp av rust. Enkelte steder var jerndragerene og armeringen kun få millimeter tykke. Og med mindre dette hadde blitt gjort noe med så hadde rett og slett betongen rast i hodet på beboerene i stuen av seg selv etter kort tid. Betongen holdt oppe armeringen, og ikke vice versa.

Siden vi uansett skulle bytte dekket til verandaen/taket til karnappen så ønsket kunden seg å heve dette slik at karnappen fikk samme høyde som resten av stuen inne. Dette medførte at vi måtte inn med en midlertidig stempler og drager for å støtte opp gavlveggen mens vi rev. Deretter måtte vi sette inn en ny drager inn i 2/3 av teglmuren, og så inn med ett vinkeljern i underkant av den siste 1/3 på innsiden når var ferdig å rive/heve åpningen til karnappen. Deretter vi måtte også bygge oppe deler av to søyler i karnappen og forskale/armere og støpe nye betongdragere over vinduene. Deretter forskalet, armerte og støpte vi nytt dekke til balkong/tak til karnappen.

Kunden ønsket også å få støpt en ny trapp til inngangdøren og vaskeromsdøren som skulle flukte med eksisterende terrasse i 1.etg.  Ettersom armeringen var så dårlig i dekket i karnappen ønsket også kunden å få sjekket balkongen ved soverommet i 2.etg. Når vi begynte å pigge denne viste det seg at den også var vi veldig dårlig forfatning, og kunden ønsket da å rive hele og få støpt en helt ny og større balkong. Den gamle terrassen var både liten og falleferdig. Vi tok da jobben med å pigge ned den gamle og bygge/støpe en ny, alt med nødvendig armering/drager og søyler.

Kunden ønsket også å bytte alle vinduene i huset med nye moderne vinduer med god U-verdi/isolasjonseffekt, men med samme klassiske uttrykk. Da dette var i jugendstil innebar dette vinduer med sprosser og flere felt, og sågar også buede sprosser. Dette er svært kostbart å få laget i Norge. Vi hjalp derfor kunden å få produsert noen vinduer på mål i fra Estland. Kunden ble veldig forhøyd med både kvalitet, utførelse og leveringstid på dette. Tok faktisk ikke mer enn 4 uker fra bestilling til levering. Videre limte vi EPS isolasjon i alle innsmygene etter at vinduer og dører var satt inn, samt vi monterte nye vannbrett i sink rundt på alle vinduer.  Jugend-stilen har mye detaljer og mye arbeide ble lagt i å gjøre alt tilnærmet likt orginal-fasaden.

Det var også to «hunder» (takutstikk) på taket hvor vannet viste seg å ha ødelagt disse såpass mye at det kun var tak-blikket som holdt mursteinene under pussen presset sammen. Dermed måtte også disse til store deler mures opp på nytt.  Det ene hjørnet på huset hadde  tidligere rett og slett falt av og kun vært midlertidig utbedret, noe som førte til at vi også måtte rekonstruere profilen/stukkaturen i hørnet av taket/veggen.

Da disse jobben ble gjort ferdig kunne vi gå videre med jobben å pusse ferdig huset. Som dere ser er det MANGE detaljer på dette huset, noe som gjør at det blir en ganske tidkrevende og utfordrende jobb. Mye av de gamle detaljene ble erstattet/bygget opp i EPS/fasadeisopor med fiberarmering. De eksisterende detaljene som ble gjenbrukt, ble pusset med en armert puss som heter STO Armat.  Videre ble resten av veggene pusset med ett lag med puss/armeringsnett og deretter ett tykkere lag med grunnpuss som heter STO LevelCote. Til slutt ble  set med Sto Lotusan som er en gjennomfarget sluttpuss fra STO med smussavisende effekt, og avsluttet med å påføre silikon rundt alle vinduer og dører. Dette for å forhindre at vann trenger inn mellom vinduer og puss, noe som etterhvert vil få pussen til å løsne og eventuelt få frostspreng i pussen.

Da jobben med pussen var gjort sto det igjen å gjøre terrassene vannbestandig slik at ikke vann trenger gjennom betongen. Noe som vil få betongen til å forvitre raskere, samt at i karnappen var dette viktig for å hindre fukt å trenge inn i stuen, sa dekket også fungerer som tak på karnappen. Dette gjøres ved å først bruke en epoxy-mørtel (StoPox) og lage en «hulkil-list» langs veggen nedtil betongdekkene, deretter ble det dekkene primet og istrødd fin sand. Deretter ble det benyttet en rissoverbyggende tykkfilmbelegg av polyrutan, spesielt godt egnet for balkonger/terrasser. Dette fordi den har elastiske egenskaper som gjør at den i veldig liten grad er utsatt for sprekker. Vi brukte her STOPur EB 200. Og for at terrassene/balkongene skulle bli mer sklisikre ble det også istrødd små glasskuler i en topplakk. Det viktig å skille mellom Polyrutan og Epoxy, da epoxy ikke har den rissoverbyggende egenskapen, dvs elsatikken som polyrutan. Dermed sprekker epoxy etter noen få år.

Alt i alt er dette en jobb vi er meget stolte av å ha utført, og etter vår mening er det nå en av de flotteste mur-villaene i Fredrikstad. OG det viktigste av alt er at kunden også har uttrykt at de er VELDIG fornøyd med resultatet. Og ingenting er bedre enn fornøyde kunder 🙂

Under her har vi lagt inn noen FØR og ETTER og under utførelse-bilder

 

FØR:        

 

UNDER: 

 

Etter: