Muring og forblending av utegrill

Muring av grill i Leca og stavskifer

Muring av grill i Leca og stavskifer

Her fikk vi i oppdrag å mure en  utegrill. Eieren fikk full utnyttelse av uteplassen. Vi murte den opp slik at den ble «bygget inn»  i fjellskråningen som går ned mot terrassen.

Den ble murt opp med Leca-blokker først og så forblendet med stav-skifer etterpå, før vi la en skiferplate på toppen for deretter å kutte ut hull i skiferplaten til å sette grillen ned i. Vi satte også inn lys i fronten på den oppmurte grillen.