Etterisolering av murhus i Ski i Akershus

Dette var en del av en mer omfattende jobb på en enebolig i Ski. Boligen ble bygget på 70-tallet i Siporex-mur (porebetong) og kledd med enkelte felter med trekledning.

Kunden ønsket å etterisolere huset med 10 cm EPS og pusset med armert puss-system. Dessuten ønsket han å fjerne all kledningen for å få ett litt mer moderene og renere uttrykk på fasaden.

Vi måtte skjøte alle gavlustikkene da disse ikke var dype nok for å dekke EPS-isolasjonen. Kunden skulle også bytte taket til Decra takplater. Den delen av jobben kan dere lese mer om ved å klikke HER.

Skjøtingen av gavl-utstikkene ble dermed gjort først, og dekket med papp. En annen ting som måtte gjøres før vi gikk igang med isolasonen var å skru på GU-gips (impregnert gips for utebruk) på alle gavlene. Dette fordi gavlene kun var bygget i tre og kledd med trekledning.

Når dette var gjort  kunne vi begynne med fastliming av EPS-isolasjonsplatene. Veggene ble primet for bedre heft og så limt med en egen montasjelim som kalles byggklister. Når alle veggene var ferdig isolert med 10 cm EPS-plater gikk vi over til å lime fast 7 cm tykke EPS-plater på grunnmuren. Grunnen til at man bruker tynnere på grunnmuren er i hovedsak av estetiske grunner, da det gir ett brekk og at kunden ønsket en egen farge på grunnmuren.

Da fastlimingen av isolasjonen  var gjort og denne er raspet litt med ett spesielt «raspebrett» (gjøres for å få en litt ujevn flate for bedre heft, så begynte vi å pusse inn armeringsnettet inn i en ett grunnpusslag.  Vi brukte spesielle hjørnearmerings-lister i alle innsmyg rundt vinduer og dører og alle hjørner på huset. Dette gir mye sterkere hjørner, men også visuelt sett rettere og skarpere hjørner.

Ved en slik jobb må det også alltid byttes vindusbrett under vinduer og dører, denne kunden valgte vindusbrett i skifer, noe som fordyrer en del, men som gir ett utrolig flott resultat.

Når første pusslag ble tørt, pusset vi ytterligere ett pusslag med systempuss, denne gang litt tykkere lag enn det første. Det er viktig å blande inn membran i pussen ca 40 cm opp fra bakken rundt hele grunnmuren når man pusser den. Dette fordi det ofte blir liggende snø rundt muren, og når den smelter vil fuktigheten suge seg inn i pussen og den kan slippe fra underlaget.

Når vi var ferdig med grunnpusslagene primet vi alle flater nok en gang og pusset vi fasaden med gjennomfarget puss i farger kunden valgte utfra fargekart.
Både med hovedfarge og kontrastfarge.

Under her kan dere se litt bilder av hvordan huset så ut før/under/etter jobbene vi gjorde.

Kunden var veldig fornøyd med jobben vi gjorde og bestilte kort tid etter en ny jobb fra oss med å støpe en betongplate rundt og bak garasjen og huset. Den jobben kan dere lese litt mer om HER