Category Archives: Etterisolering av murhus

Utvendig isolering av murhus gir bedre effekt enn å isolere på innsiden av ytterveggen.

Etterisolering av murhus i Ski i Akershus

Dette var en del av en mer omfattende jobb på en enebolig i Ski. Boligen ble bygget på 70-tallet i Siporex-mur (porebetong) og kledd med enkelte felter med trekledning. Kunden ønsket å etterisolere huset med 10 cm EPS og pusset med armert puss-system. Dessuten ønsket han å fjerne all kledningen for å få ett litt […]

Utvendig etterisolering av murhus på Bryn

Her ble vi kontaktet av eierne av ett stort 2.etg hus på Bryn. De ønsket å få etterisolert boligen sin, som er oppført i mur med pusset fasade. De ønsket å unngå å gjøre noen inngrep på veggene på innsiden da huset nylig var renovert på innsiden. Etter at kunden innhentet priser fra flere tilbydere, […]

Etterisolering av murhus i Oslo

Kunden hadde i en tid lett etter noen til å etterisolere sin vertikaldelte enebolig på Mortensrud. Etter en ganske grundig anbudsrunde ble vi valgt til å utføre jobben.
De ønsket å etterisolere med 10 cm EPS isolasjon, med armert systempuss, og sluttpuss i gjennomfarget STO Lotusan puss.