Utvendig etterisolering av murhus på Bryn

Her ble vi kontaktet av eierne av ett stort 2.etg hus på Bryn. De ønsket å få etterisolert boligen sin, som er oppført i mur med pusset fasade. De ønsket å unngå å gjøre noen inngrep på veggene på innsiden da huset nylig var renovert på innsiden.

Etter at kunden innhentet priser fra flere tilbydere, samt snakket med flere av våre tidligere kunder falt valget på oss til å utføre arbeidene.

Vi anbefalte da STO Term Vario systemet med EPS-isolasjon. EPS er som en type isopor, bortsett fra den er spesielt laget for å brukes på fasade. På grunn av de allerede hadde satt inn nye vinduer nylig, så anbefalte vi de å ikke etterisolere med mer enn 10 cm utvendig slik at ikke innsmygene (innsøkk rundt vinduer og dører) ble for dype.

En viktig del av forarbeidet med en slik jobb er å skru ned alle utvendige installasjoner som nedløp til takrenner, markiser, vegg-hengt yte-belysning mm. Deretter må det etableres spikerslag (feste til de samme installasjonene) som skal ligge under EPS-platene. Det er derfor viktig med en god kartlegging av hva kunden ønsker å ha opp på veggene etter jobben er ferdig. Døren til leiligheten i kjelleretasjen byttet vi også, samt satt opp ny baldakin over denne.

Videre ville kunden ha fjernet trepanelet i gavlene og erstattet dette med murpuss, slik at fasaden fremsto som mer moderne og helhetlig. Vi rev dermed panelet og skrudde impregnerte gipsplater som deretter ble pålimt EPS-plater.

De ønsket også vannbrett i skifèr på alle vinduer i 1. og 2.etasje, noe som fordyrer en del, men som gir ett utrolig stilig resultat. Her brukte vi norsk skifèr fra Skaara Stenindustri. På loftsvinduene og vinduene i kjelleretasjen ble det brukt farget blikk som vannbrett.

Det var også en vegg som hadde fått sprekker i den gamle pussen slik at vann hadde trengt inn og det deretter hadde blitt frostspreng. (også kalt bom i pussen). Bommen i pussen måtte først kakkes ned og rettes før vi begynte med å skru og lime på EPS-platene.

Når EPS-platene var på plass ble skruene dekket med EPS-rondeller slik at det ikke oppstår kuldebro inn i muren. Deretter pusset vi inn armeringsnett av glassfiber inn i grunnpussen på alle vegger og innsmyg. Alle hjørner ble ekstra armert med spesielle hjørnelister i samme glassfibermateriale. Dette for at hjørnene skal bli rette og mer holdbare mot eventuelle ytre påvirkninger.

Etter dette pusset vi inn nok ett lag med grunnpuss som er tykkere enn det første, og så primet vi  for å få ekstra heft til ett lag med sluttpuss. Sluttpussen var hos denne kunden tilsatt farge som de selv valgte utfra ett normalt fargekart. Da får man en gjennomfarget puss slik at man slipper å male. Sluttpuss finnes i flere forskjellige kvaliteter, denne kunden valgte STO Lotusan som er en fukt/smussavisende puss som gir ekstra god holdbarhet for fargen.

Hele jobben innkludert opp og nedmontering av stillase og opprydding ble fullført på under 4 uker. Kunden ble godt fornøyd med at vi holdt fremdriftsplanen, og med resultatet. Huset fremstår i dag som nytt rent estetsik, og kunden har også meldt tilbake at det også har blitt mye varmere på innsiden.