Støttemur – 36 meter lang

Støttemur på 36 meter og maks høyde på 3 meter


Støttemur – 36 meter

Dette er en del av en stor jobb vi nylig er ferdig med. Den delen du her ser bilde av er støttemur på 36 meters lengde med høyeste nivå på 3 meter.
De andre delene er 100 kvm stenlegging, opparbeidelse og støttemur på baksiden av kundens hus. Samt etablering av 3 stk utetrapper i betongsten. Og 2 stk portsøyler i pusset Leca.

Arbeidet med denne støttemuren startet med å fjerne eksisterende beplantning og kampesteiner med gravemaskin før den samme gravemaskinen gravde ut en 40 cm dyp grøft som senere fylles med pukk og forskales opp for en 4o cm x 15 cm høy betongsåle som ble forskriftsmessig armert. Denne måtte støpes i trapper da muren fulgte langs en skråning. Fra 3 meters høyde og ned til 30 cm høyde i enden.

Selve muren ble satt opp i stablemur i betongsten av typen Megastone fra Benders. Den har en finish på utsiden som ligner litt på natursten, noe som gir den ett litt mer naturlig preg enn en vanlig slett betongsten.

Selv om dette dreier seg om en stablemur så er det ekstremt viktig at man fundamenterer og armerer sokkelen skikkelig, og man må også mure fast 1. høyde med sten før man så kan begynne å stable resten. Det er da også viktig at denne 1.høyden (skiftet) blir 100% i water, ellers blir man straffet hardt når man begynner å stable i høyden.

Denne støttemuren ble ganske høy og skulle avsluttes mot eksisterende mur i ene hjørnet. Vi ble derfor sammen enige med kunden at det mykeste og minst dominerende var å lage en kurve på hjørnet av muren. En mur med en ren vinkel virker mye mer dominerende og virker som den kommer mot deg når du står nede under den. En kurve på muren innebærer en del mer kapp og tilpassing, men både kunden synes det var verdt det.

Vi sto for hele jobben, både graving, muring og påfylling av masse på baksiden av muren. Kunden er meget fornøyd med jobben som er gjort, og at den ble gjort til:

– avtalt tid

– til avtalt pris

– til avtalt kvalitet

– og at vi ryddet opp etter oss etter vi var ferdige.