Oppføring av ny bilbru i Ullerudveien i Aurskog.

Vi fikk oppdraget som utførende på betong og jernbinding på Ullerud bro på oppdrag fra Norpox Rehab AS som hadde vunnet anbudet for riving og oppføring av ny kjørebro på i Ullerudveien i Auskog/Høland i Akershus.
Arbeidet var delt i 3 steg:

– Forskaling, jernbinding og støping av 2 stk brokar, ett på hver side av broen

– Montering av  betongelementer mellom/nedpå bro-karene

– Jernbinding og støping av toppdekke en plate på 10x 5 meter med langsgående føringskanter på hver side av kjørebanene. Samt en plate på brohodene på begge sider av broen. De var på 3 x 5 meter hver seg

Dette var en både krevende og interessant jobb for oss som er ett forholdsvis lite firma. Vi er meget stolt av resultatet, og oppdragsgiver er meget fornøyd med både fremdrift og resultat i dette prosjektet.
Noe som har resultert i at vi allerede har fått flere oppdrag for de.

Nå er det kanskje ikke så mange som trenger å få bygget en bro, men det at vi har know-how til å utføre en så stor og avansert  jobb, gir en trygghet til kunder som ønsker å få utført mindre oppdrag innen betong og mur.