Innlegg From the monthly archives: "august 2010"
Støttemur på 36 meter og maks høyde på 3 meter

Dette var en del av en større jobb vi nylig har gjort ferdig. Denne posten omhandler delen med støttemur. Med høyde opptil 3 meter. (Flere bilder kommer…(Read More)

Høyesterett har nå slått fast at kjøpere av svarte tjenester kan risikere fengselstraff. En hytteeier fra Stavanger ble dømt for medvirkning til svart arbeid ved å kjøpe svarte tjenester. Han fikk 21 dagers ubetinget fengsel i Høyesterett…(Read More)

PageLines