Støping av trapp med forblending i teglsten

Ferdig forblendet trapp og hus i teglsten

Denne trappen laget i Leca konstuksjonsblokk som ble armert og forankret i fjell og fylt med betong.
Siden vi allerede hadde forblendet huset til kunden med teglsten så ønsket kunden også at trappen
og støttemuren skulle forblendes med teglsten. Vår murer foreslå å lage litt mer utav trappen ved
å lage søyler med litt detaljarbeider.