Støp av trapp og repo pluss flislegging

Støp/ muring av trapp i Leca og flislegging

Her skulle det lages en ny trapp på en litt bratt fjellknaus. I tillegg til å ha en trapp skulle det bygges ett lite repo/ veranda foran
inngangspartiet. Det ble armert med 12mm kamtstål i fjell og armert med netting og jernbundet.

Deretter ble det brukt Leca konstruksjonsblokker til kantene samt vanlig forskaling. Selvfølgelig ble det brukt isopor og
armeringsmatte før man støpte med betong.

Etter betongen hadde fått en lang tørk la vi fliser i trappene og repoet/ verandaen.