Hyldmo Bygg AS -Stabburveien 7/9, 1617 Fredrikstad - Tlf: 401 36000 - Epost: post@hyldmobygg.no

Stillas på Tussestien Borettslag på Langhus

Webmaster desember 16, 2013

Her ble vi innleid til å sette opp stillas for malerarbeider på to blokker på 4.etg. Ca 500 kvm fasadestillas. Litt utfordrende jobb med denne stillasen da det var mye innganger og nivåforskjeller å ta høyde for. Og alle…

(Read More)

Hus i Thermomur i Halden

Webmaster desember 16, 2013

Her jobbet vi som underentreprenør for DK Byggconsult AS til å gjøre alle betong, tømrer og mur-arbeider. Kort sagt alt arbeidet med oppføringen av huset. Kunden satte selv inn vinduer, og gjorde selv deler av arbeidet…

(Read More)

Utvendig etterisolering av murhus på Bryn

Webmaster desember 9, 2013

Her ble vi kontaktet av eierne av ett stort 2.etg hus på Bryn. De ønsket å få etterisolert boligen sin, som er oppført i mur med pusset fasade. De ønsket å unngå å gjøre noen inngrep på veggene på innsiden…

(Read More)

Maling av loftsleilighet på Bygdø.

Webmaster desember 6, 2013

Kunden hadde akkurat kjøpt en leilighet på Bygdø i Oslo som fremsto som litt ut-datert og med mye furudetaljer. Vi ble derfor engasjert til å gjøre om uttrykket i leiligheten. Kunden valgte selv ut farger, hvorpå vi bisto…

(Read More)

Montering av stillas på 1100 kvm

Webmaster juni 15, 2013

Her ble vi engasjert av DK Byggconsult AS til å sette opp lett/fasadestillase til taksikring ved omlegging av papp på KIWI Lisleby i Fredrikstad.Da dette er en meget populær Kiwi butikk var det viktig å minimere ulempen en stillase…

(Read More)

Ny murpuss på gammel teglsten-villa

admin mars 26, 2013

Denne kunden hadde hadde kjøpt ett flott murhus hvor det viste seg at forrige eier hadde brukt feil type maling som skapte fuktproblemer i muren, hvorpå murpussen flasset/skallet av…

(Read More)
PageLines