Maling av leilighet i Gamlebyen – Fredrikstad

Hele leiligheten var var i «hvit-vasket»  furu og eieren synes leiligheten var litt tung og umoderne. Vi fikk dermed oppdraget å male alle vegger, tak, lister og vinduene.

Men først skulle vi demontere kjøkkenet, rive en vegg for å gjøre kjøkkenet større.

I og med at vinduene var av gammel type, hvor man har en to separate glassflater, måtte vi også male vinduene på innsiden av karmene, så her ble det mye maskering.

Når dette var gjort gikk vi videre med å dekke til gulv gjøre nødvendig tildekking av andre ting.

I og med at denne det var blitt røyket en del i denne leiligheten malte vi først ett lag med sperregrunn og deretter malte vi 2 strøk med fargen kunden valgte.

Etter at malerarbeidene ble ferdig la vi parkett og nye gulvlister i hele leiligheten.

Resultatet ble flott og kunden var veldig fornøyd. Vi fikk senere en annen jobb av samme kunde med fornye badet med nye FiboTrespo baderomsplater mm.
Fornøyde kunder kommer alltid igjen.

Her er i alle fall bilder av malerjobben/snekkerjobben.