Trapp til inngangsparti i betongsten

Trapp i betongsten

Kunden ønsket å få en ny trapp i betongsten i forbindelse med at de skulle legge sten i inngangspartiet. Den skulle våre i hjørnet ved døren og rundes av på andre siden.

Vi måtte først pigge vekk litt grunnfjell før vi la på pukk, isopor, armerte med armeringnett og støpte grunnplaten. Deretter laget vi trappestegene med betonsten fra Benders. Dette gav perfekt høyde og innsteg på trappetrinnene, og  så dessuten veldig bra ut. Til slutt la vi beleggninstenen i litt våt tørrbetong.

Helt til slutt fuget vi med fugesand, og trappen var ferdig.