Stillas på Tussestien Borettslag på Langhus

Her ble vi innleid til å sette opp stillas for malerarbeider på to blokker på 4.etg. Ca 500 kvm fasadestillas.

Litt utfordrende jobb med denne stillasen da det var mye innganger og nivåforskjeller å ta høyde for. Og alle inngangene var i daglig bruk, så også innkjørselen til kjeller-garasjen.