Snekker eller tømrer?

Snekker eller tømrer hva er forskjellen?

(Kilde Wikipedia)

En snekker er en person som utøver snekkerfaget, et håndverksfag med lange tradisjoner. Faget omfatter fra gammelt av møbelsnekkerfagetmaskinsnekkerfagetog bygningssnekkerfaget. I dag er snekkerfaget inndelt i møbelsnekkerfaget og i trevare- og bygginnredningsfaget.  Det er ikke lenger noe som heter «bygningssnekker». De som bygger i tre ute på byggeplassene er enten forskalingssnekkere eller tømrere.

Snekkere utfører hovedsakelig arbeid med inventar i hus (møblerkjøkkenbadvinduerdører og trapper). Snekkerne jobber stort sett  ikke på byggeplasser, men lager sine egne arbeider inne på et snekkerverksted. Tømrere utfører selve husbyggingen og tømrerfaget er et eget fag som ikke omfattes av snekkerfaget. Grenseoppgangene her har tidligere vært omstridte tema, men også idag griper fagene til en viss grad inn i hverandre.