Reperasjon av takstoler og omlegging av tak i skifer

Denne kunden ønsket å utbedre taket på hytta si. Det var gått råte i nedre del av sperrene på den vestvendte delen av hytta, samt at vi ved befaring på loftet raskt kunne konstatere at de 4-5 nederste bordene i undertaket også var gått råte i. Kunden ønsket ikke å bytte hele taket da resten av taket ikke viste tegn til å ha råte.

Jobben som skulle gjøres var dermed ta av den gamle skiferstenen og ta vare alt som var helt. Dernest rive av de bordene som var råtne.  Videre måtte vi kappe bort den delen av taksperrene som var gått råte i og skjøte disse før vi la på nytt undertak på den delen som måtte byttes. Videre ble det lagt på undertakspapp fra Icopal som ble lagt godt oppunder eksisterende papp, med 40 cm overlapp, og tettet.

Vi monterte dessuten nye forkantbord, forkantbeslag og nye takrenner og nedløp. Til sist skulle vi legge på den gamle skiferen igjen. Her var det mye som var blitt ødelagt oppgjennom årene, vi måtte derfor bestille ny sten som var tilnærmet lik og denne nye steinen blandet vi gått inn med den gamle stenen slik at man ikke skal se tydelig forskjell på stenene.