Rehabilitering av grunnmur

Dette var i utgangspunktet en rett frem jobb, men siden annekset tegl-stens grunnmuren hvilte
utelukkende på  denne grunnmuren så måtte vi først lage en midlertidig støtte i form av
en trekonstruksjon. Deretter kunne vi fjerne telg-stenen og mure opp en ny Leca grunnmur,
armert med jern nedi grunnfjellet.

Jobben ble avsluttet med,murpuss og deretter laget kunden selv ferdig det du ser i
impregnert treverk.