Omlegging av tak på liten hytte på Rolvsøy/Fredrikstad

Kunden hadde fått en vannlekkasje på loftet og ned i himlingen på kjøkkenet sitt.  Kunden hadde selv lagt på ny shingel på størstedelen av taket sitt og lekkasjen ble oppdaget litt på bortsiden av den delen av taket som var lagt av kunden selv. De trodde lekkasjen kom fra den delen av taket som ikke var lagt om med ny shingel.

Etter vår befaring fant vi imidlertid ut at lekkasjen kom fra den delen av taket som var omlagt. Det var ikke brukt trekantlekt og lagt oppbrett og blikk i overgangen til mellom tak og gavlvegg. Dermed rant vann ned langs taket, inn mot vegg, og videre inn på loftet gjennom gavlveggen.

Vi utbedret derfor først denne lekkasjen og deretter ble isolasjonen i loftsgulvet på innsiden fjernet og lagt ny. Deretter bytet vi de takessene i himlingen på kjøkkenet deres, som hadde fått vannskader.

Selv om den gamle delen av taket ikke var lekk så ønsket kunden likevel at vi la om den delen av taket med ny shingel. Videre ønsket de å få byttet vindskiene og byttet takrenner og nedløp.

Ved befaringen oppdaget vi også at det de hadde glemt å utbedre blikket rundt pipen på den delen de la om selv. Dette ble derfor også rettet opp i.

Kunden ble veldig fornøyd med arbeidet og bestilte mer jobb av oss, blant annet å lage en ny verandatrapp, samt male noen av veggene på huset.

Her er bildene fra takomleggingen.