Muring av Leca (Weber) grunnmur til veranda

Her skulle vi bygge en 90 cm høy grunnmur på skrånende fjell og måtte derfor armere med jern ned i fjell. Det ble borret jern ned for hver lengdemeter og armert videre opp. Det ble brukt kontruksjonsblokk fra Leca (Weber) og støpt oppi blokkene. Samt at det ble brukt fugearmering horisontalt.

På toppen av muren ble det brukt en U-blokk fra Leca (Weber) som ble armert og fylt med betong. Det videre arbeidet med terrasse ble gjort av
kunden etter eget ønske.

Her jobbet vi på timebasis etter kundens ønske og vi brukte mange færre timer enn vi hadde anslått på forhånd, så det kan lønne seg å kjøpe tjenester på timebasis også.

Kunden ble i alle fall veldig fornøyd, både med prisen og utførelsen av arbeidet.

(på de øverste fugene er mørtelen fortsatt våt og ser derfor ut som fugene er større enn de er)