Muring av Leca pipe

Leca-pipe klar til å sette inn peis

Leca sine piper gjør jobben lettere i og med man kan prebestille alt man trenger, men man må likevel vite hva man gjør, både med hensyn brannsikkerhet samt gjennomføring gjennom tak og bjelkelag mellom etasjene.

Dette var en jobb hvor vi murte opp en peis fra kjeller og gjennom 1. og 2. eteasje og ut på taket.

Vi bruker også alltid  fagmann til å gjøre blikkenslager-jobben. Blikkenslageren satt beslag på pipen utvendig på tak når vi var ferdige.