Montering av stillas på 1100 kvm

Her ble vi engasjert av DK Byggconsult AS til å sette opp lett/fasadestillase til taksikring ved omlegging av papp på KIWI Lisleby i Fredrikstad.Da dette er en meget populær Kiwi butikk var det viktig å minimere ulempen en stillase rundt hele bygget bringer. Vi måtte bygge stillase nært til veggen for å ikke okkupere parkeringsplassene rundt bygget.

Vi har 2 sertifiserte stillasebyggere som er ansatt hos oss, i tillegg til 2 som har lang erfaring med stillasebygging som er med monterer.

Stillasen er 137 meter rundt bygget og 8,5 meter høyt.

Dette betød at vi måtte bygge en utkragende konsoll utenfor stillasen for at guttene som skulle legge om taket skulle kunne stå på stillasen og gjøre jobben med papp og bordtaksbeslag.  På baksiden av bygget hadde vi en utfordring med at det ikke var mulig å sette rammer ned hvor vifteaggregat til aircondition/fryserom var. Dermed måtte vi bygge en bro over denne uten underbygning.

Vi bygget også 5 stk lastetårn slik at det kun var nødvendig med ett kranløft for alle materialene, disse måtte tåle 1000 kg per stk og de ble dermed bygget i stålstillase og ikke i lettstillase som resten av stillasen.