Støttemur i Benders Megawall

Her måtte vi grave bort den gamle kanstenen som tjente som blomsterbedd før, og lage plass til støping av såle i betong.

Jobben startet med å forskale betongsålen til den innerste delen av støttemuren. Deretter ble forskalingen armert med kamstål som ble bundet sammen.
Deretter ble det støpt betong i forskalingen hvorpå første skift med sten ble murt fast til sålen. Resten av muren ble stablet da Benders Megawall er en stablemur.

Tilslutt ble «beddet» fylt med pukk, lagt fiberduk for å skille pukken fra jorden som ble fylt på toppen.