Trapp / gangsti i brostein

Her ønsket kunden å legge brostein i kupert terreng over fjell. Dette løste vi og la
brostein i mønster for kunden slik at man fikk ett eksklusivt utseende på det hele.

Bildet av den ferdige trappen er litt skjemmet at det fortsatt ligger sand på toppen.
Men dette er helt nødvendig å la ligge en stund for at man skal tråkke ned sanden
i fugene mellom stenene etterhvert som de «setter seg».