Stenlegging av 195 kvm gårdsplass

Kunden ønsket å oppgradere gårdsplassen med stenlegging, og samtidig sikre at den ikke skle ut mot skogen. Vi startet derfor med å mure opp en liten støttemur
langs siden mot skogen.

Denne gårdsplassen hadde naturlig helling ned mot huset, så vi lagde derfor helling ut mot skogen når vi la stenen. I tillegg la vi også dreneringsrennne foran
garasjeporten og inngansdøren for å ta unna overvann ved eventuelt ekstremt regnvær.

Vi lagde også en liten søyle som pynt ved inngangspartiet. Her har kunden ett naturlig sted å sette en blomsterpotte. Noe både vi og kunden synes tar seg godt ut.

Kunden ble meget fornøyd med jobben og det faktum at vi leverte:

– det de hadde bestilt

– til avtalt tid

– til avtalt pris (faktisk litt lavere også)

– en ryddig arbeidsplass under arbeidet

– en ryddig arbeidsplass etter arbeidet var ferdig.