Omlegging av tak på to hytter

Dette oppdraget fikk vi av en familie som eide begge hyttene. Familien gjorde grundig research både rundt bestemmelser og oss som firma. Videre hadde de en takstmann i familien som vurderte tilbudene.

Da valget falt ned på oss var vi følgelig veldig fornøyde. Både fordi det var ett spennende oppdrag med to gamle hytter, og fordi de valgte oss av flere tilbydere.

Siden hytte-eierene senere ønsket å isolere taket innvendig valgte vi ett  diffusjonsåpent undertak som heter  Icopal Ventex Supra. Dette er ett litt dyrere undertak, men verdt pengene.

Videre valgte vi å gå opp på lekte -og sløyfetykkelsen til 36mm på både lekter og sløyfer. Dette fordi hyttene ligger nært sjøen og derfor trenger mer lufting. Det eksisterende undertaket var i overraskende god form, og det var minimalt med rupanel som måtte byttes i undertaket som følge av råte. Selvsagt var det noen av endene på taksperrene som måtte byttes og vindskiene, men dette var allerede regnet med i prisen.

Til taksten ble det valgt en Nortegl Engo Høstrød enkeltkrum. Dette synes både vi og kunden passet godt med husets arkitektur og alder. Det ble også valgt hvite takrenner og nedløp etter å ha sjekket gamle bilder av hyttene.

Etter endt arbeid fikk kunden kontrollskjema overlevert og takstmannen i familen deres bekreftet at arbeidet var vel utført. Kunden ble meget godt fornøyd med arbeidet,  og har sagt seg villig til å være referanse om du som kunde skulle ønske en siste avsjekk av oss før evtuell inngåelse av kontrakt med oss.

Det ble også gjort piperehabilitering av pipene, samt at vi sikret fundamenteringen på den ene hytten, men kommer som egen post på hjemmesiden vår.