Ny smijernsport og gårdsplass i smågatesten

Her ønsket kunden å utvide innkjørselen litt, samt å få lagt smågatesten i granitt, også kalt brosten. Videre ønsket de nye portsøyler i granitt med smijernsport med fjernstyrt åpner/lukker.

Vi valgte å støpe ett fundament i betong som portstolpene er støpt ned i, og armert fast i betongen. Dessuten lagde vi en såle i betong mellom de to portstolpene for at de skal være ekstra sikret mot
å bevege på seg.

Resultatet ble meget bra og både sten, portstolper og smijernsporten står veldig bra til stilen på huset.