Fengselsstraff for kjøp av svart arbeid

Fengselstraff for svart arbeid

Høyesterett har nå slått fast at kjøpere av svarte tjenester kan risikere fengselstraff. En hytteeier fra Stavanger ble dømt for medvirkning til svart arbeid ved å kjøpe svarte tjenester. Han fikk 21 dagers ubetinget fengsel i Høyesterett.

Hvorfor man IKKE skal kjøpe svart arbeid

Det er mange som kjøper svart arbeid fra mer eller mindre seriøse aktører.

«Det er ikke så rart, for med alle avgifter og skatter som legges på lovlig arbeide så blir det for dyrt» sier mange.

MEN det kan fort bli VELDIG dyrt å kjøpe svart arbeid, og da er det ikke bare bøter og fengsel som kan svi på pungen. For når du kjøper svart arbeide så mister du automatisk alle rettigheter loven gir deg som kunde. Du vil ikke lenger ha:

– reklamasjonsrett
– rett på full utbetaling fra forsikringen ved evt. skade
– mulighet til å dokumentere at arbeidene er fagmessig utført hvis du skal selge

Dette sammen med mulige bøter og fengselsstraff burde være gode grunner til å ikke velge firma eller enkeltpersoner som tilbyr å gjøre jobben svart. Det er rett og slett ikke verdt risikoen.